Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cad is bord roghnúcháin ann?

Cad is bord roghnúcháin ann?

Catagóirí ceisteanna: 

Bíonn bord roghnúcháin ar leith ann do gach próiseas roghnúcháin, agus is é an bord sin a roghnaíonn na hiarrthóirí ag gach céim den phróiseas agus is é a thiomsaíonn an liosta deiridh d'iarrthóirí ar éirigh leo. Ar gach Bord Roghnúcháin bíonn oifigigh ó institiúidí an Aontais Eorpaigh, ina measc baill bhuana (a cheaptar de ghnáth do thréimhse 2 go 4 bliana le leanúnachas idir na próisis roghnúcháin a chinntiú) agus baill neamhbhuana (a cheaptar i ngeall ar an saineolas teicniúil atá acu a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin i gceist).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh