Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Što je „povjerenstvo za odabir”?

Što je „povjerenstvo za odabir”?

Kategorije pitanja: 

U svakom postupku odabira stalno zaposlenog osoblja sudjeluje posebno povjerenstvo za odabir, koje je zaduženo za odabir kandidata u svakoj fazi postupka i sastavljanje konačnog popisa uspješnih kandidata. Svako povjerenstvo za odabir čine dužnosnici institucija EU-a, od kojih su dio stalni članovi (obično imenovani na razdoblje od 2 do 4 godine kako bi se u postupcima odabira osigurala dosljednost), dok su ostali privremeni članovi (imenovani za određeni postupak odabira kako bi mu pridonijeli svojim stručnim tehničkim znanjem).

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne