Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Co to jest „komisja selekcyjna”?

Co to jest „komisja selekcyjna”?

Kategorie pytań: 

W przypadku każdej procedury naboru na stanowiska urzędnicze powoływana jest komisja selekcyjna, która odpowiada za wybieranie kandydatów na każdym z etapów procesu i sporządzanie listy końcowej z nazwiskami kandydatów, którzy uzyskali wymagane wyniki. W skład każdej komisji selekcyjnej wchodzą urzędnicy instytucji UE. Komisja składa się z członków stałych (powoływanych zwykle na okres od 2 do 4 lat, aby zapewnić spójność procedur naboru) oraz członków tymczasowych (powołanych do celów konkretnej procedury selekcji z uwagi na swoją wiedzę specjalistyczną).

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie