Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Čo je to „výberová komisia“?

Čo je to „výberová komisia“?

Kategórie otázok: 

Pre každé výberové konanie na pozície stálych úradníkov sa ustanovuje osobitná výberová komisia, ktorá zodpovedá za výber kandidátov na každom stupni výberového konania a zostavuje konečný zoznam úspešných kandidátov. Každá výberová komisia sa skladá z úradníkov inštitúcií EÚ. Tvoria ju stáli členovia (menovaní zvyčajne na obdobie 2 až 4 rokov, aby sa zabezpečila konzistentnosť medzi výberovými konaniami) a nestáli členovia vymenovaní pre konkrétne výberové konanie, ktorí sú nositeľmi odborných poznatkov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie