Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Kaj je izbirna komisija?

Kaj je izbirna komisija?

Kategorije vprašanj: 

Za vsak razpisni postopek za izbiro redno zaposlenih uradnikov se imenuje posebna izbirna komisija, ki je odgovorna za izbor kandidatov v posameznem koraku in za pripravo končnega seznama najboljših kandidatov. V komisiji sodelujejo uradniki institucij EU, ki se delijo na stalne člane (imenujejo se za obdobje od 2 do 4 let, s čimer se zagotovi doslednost v različnih izbirnih postopkih) in začasne člane (imenujejo se za posamezen razpis na podlagi potrebnega posebnega strokovnega znanja).

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne