Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad är en ”uttagningskommitté”?

Vad är en ”uttagningskommitté”?

Frågekategorier: 

För varje urvalsförfarande för fast anställda tillsätts en uttagningskommitté, som väljer ut de bästa sökande i varje steg och upprättar den slutliga listan med godkända sökande. Kommittéerna består av EU-anställda, som kan vara permanenta och tillfälliga medlemmar. De permanenta medlemmarna sitter i regel två till fyra år för att garantera enhetliga förfaranden, medan de tillfälliga medlemmarna utses för ett visst urvalsförfarande för att bidra med sakkunskap.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej