ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какво представлява резервният списък?

Какво представлява резервният списък?

Категории въпроси: 

Имената на кандидатите, издържали успешно конкурс, се включват в списък, от който институциите набират служители в зависимост от нуждите си. Целта на даден конкурс не е заемане на конкретна позиция, а създаване на база данни с резерв от кандидати за наемане на работа при необходимост.

Ако във фазата на оценяване резултатът ви е сред най-високите, името ви ще бъде включено в списъка на издържалите конкурса. Това означава, че можете да бъдете поканен на интервю за работа в някоя от институциите на ЕС.

За конкурсите с общ профил валидността на списъците е 1 година. За други профили те са валидни по-дълго.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не