Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι ο «εφεδρικός κατάλογος»;

Τι είναι ο «εφεδρικός κατάλογος»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό για μόνιμους υπαλλήλους εγγράφονται σε εφεδρικό κατάλογο, από τον οποίο τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν μελλοντικούς υπαλλήλους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνεπώς, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι η πλήρωση μιας συγκεκριμένης θέσης, αλλά η δημιουργία μιας εφεδρικής δεξαμενής υποψηφίων για μελλοντικές προσλήψεις, ανάλογα με τις ανάγκες.

Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της αξιολόγησης, θα εγγραφείτε στον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγείτε για συνέντευξη εργασίας σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οι εφεδρικοί κατάλογοι για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων ισχύουν για 1 χρόνο. Για άλλες κατηγορίες, ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι