KKK

Home > KKK > Mis on reservnimekiri?

Mis on reservnimekiri?

Küsimuste kategooriad: 

Alalise ametniku konkursi edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, millest institutsioonid värbavad uusi töötajaid vastavalt vajadusele. Konkursi eesmärk ei ole seega konkreetse ametikoha täitmine, vaid sobivate kandidaatide nimekirja koostamine juhuks, kui tekib vajadus võtta tööle uusi inimesi.

Kui olete konkursi edukalt läbinud, kantakse teie nimi reservnimekirja. See tähendab, et teid võidakse kutsuda mõnda ELi institutsiooni tööintervjuule.

Üldisemate ametikohtadega seotud konkursside reservnimekirjad kehtivad ühe aasta. Muude ametikohtade puhul on nimekirja kehtivusaeg pikem.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei