Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cad is painéal ann?

Cad is painéal ann?

Catagóirí ceisteanna: 

Cuirtear ainmneacha na n-iarrthóirí ar éirigh leo sa chomórtas ar phainéal as a n-earcaíonn na hinstitiúidí daoine, de réir mar a bhíonn gá leo. Mar sin, ní hé post folamh ar leith a líonadh is aidhm do chomórtas, ach painéal a chur le chéile chun riachtanais earcaíochta a shásamh de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn.

Má bhíonn an marc a ghnóthóidh tú ag céim an mheasúnaithe ar cheann de na marcanna is airde, cuirfear ar an bpainéal thú. Ciallaíonn sin go bhféadfaí cuireadh chun agallaimh a thabhairt duit i gceann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Bailíocht aon bhliain amháin a bhíonn ag na painéil do chomórtais do ghinearálaithe. I gcás próifílí eile, is sia a mbailíocht.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh