Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Co to jest lista rezerwowa?

Co to jest lista rezerwowa?

Nazwiska laureatów konkursów na urzędników trafiają na listę rezerwową, z której korzystają instytucje w miarę pojawiania się wolnych stanowisk. Celem konkursu nie jest zatem obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników.

Na listę rezerwową trafiają laureaci, którzy po testach oceny zintegrowanej mają najwyższe wyniki.

Listy rezerwowe powstałe w wyniku konkursów ogólnych są ważne przez jeden rok. Listy rezerwowe dotyczące innych profili są ważne przez trzy lata. W zależności od potrzeb instytucji ważność danej listy może zostać przedłużona.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie