Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Co to jest „lista rezerwowa”?

Co to jest „lista rezerwowa”?

Nazwiska kandydatów, którzy zdadzą konkurs na stanowiska urzędnicze, trafiają na listę rezerwową, z której instytucje stopniowo wybierają kandydatów na wolne stanowiska w miarę ich pojawiania się. Celem konkursu nie jest zatem obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników.

Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie oceny, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Oznacza to, że mogą zostać zaproszeni na rozmowę o pracę przez jedną z instytucji UE.

Listy rezerwowe powstałe w wyniku konkursów ogólnych są ważne przez jeden rok. Listy rezerwowe dotyczące innych profili są ważne przez dłuższy okres.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie