Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad är en ”reservlista”?

Vad är en ”reservlista”?

De sökande som klarar ett uttagningsprov för fast anställda tjänstemän förs upp på en reservlista, som EU-institutionerna använder sig av när det finns lediga tjänster. Syftet med ett uttagningsprov är alltså inte att tillsätta en viss tjänst, utan att skapa en anställningsreserv för kommande behov.

Om du är bland dem som får de högsta poängen i utvärderingen sätts du upp på reservlistan. Det innebär att du kan bli kallad till en anställningsintervju vid någon av EU-institutionerna.

Reservlistorna för generalistprofiler är giltiga i ett år. För andra profiler kan listan gälla längre tid.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej