ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какво представлява обявлението за конкурс?

Какво представлява обявлението за конкурс?

Категории въпроси: 

Всеки конкурс за постоянни служители се оповестява чрез обявление, в което се посочват пълни подробности за профила, критериите за допустимост и процедурата за подбор.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не