ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво представлява обявлението за конкурс?

Какво представлява обявлението за конкурс?

Категории въпроси: 

Институциите на ЕС подбират кандидати за работа на постоянен договор чрез конкурси на общо основание. Всеки от тези конкурси се обявява чрез публикуване на обявление за конкурс в Официален вестник на Европейския съюз, както и на уебсайта на EPSO. В обявлението за конкурса се предоставя пълно описание на търсения профил, минималните изисквания по отношение на образованието (и понякога професионалния опит) и се посочват тестовете и другите процедури за оценяване (предназначени за оценка на вашите професионални умения и редица основни компетенции), които ще се проведат в рамките на конкурса. Обявлението за конкурса включва и информация и указания за кандидатстването в конкурс на общо основание. По принцип обявлението за конкурса се публикува на първия ден от периода за кандидатстване.

EPSO смята, че с оглед на големия брой кандидати това е най-справедливият и най-прозрачният метод за подбор. Поради това не могат да се вземат предвид спонтанни кандидатури.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не