Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι ο «γενικός διαγωνισμός»;

Τι είναι ο «γενικός διαγωνισμός»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών. Οι διαγωνισμοί αυτοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. Δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων, αυτή είναι η δικαιότερη και διαφανέστερη διαδικασία επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι οι αυθόρμητες αιτήσεις (εκτός διαδικασίας διαγωνισμού) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι