Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad is comórtas oscailte ann?

Cad is comórtas oscailte ann?

Catagóirí ceisteanna: 

Is trí chomórtais oscailte a roghnaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh iarrthóirí do bhuanchonarthaí. Bíonn tástálacha agus cleachtaí measúnaithe ann atá ceaptha do scileanna gairmiúla agus príomhinniúlachtaí ar leith a thomhas. I ngeall ar an líon mór iarrthóirí a chláraíonn do na comórtais, is é seo an próiséas roghnúcháin is cothroime agus is trédhearcaí dá bhfuil ann. Ní ghlactar le hiarratais spontáineacha, dá bhrí sin.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh