Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad är ett allmänt uttagningsprov?

Vad är ett allmänt uttagningsprov?

Frågekategorier: 

EU-institutionerna rekryterar sina fast anställda tjänstemän genom allmänna uttagningsprov. Proven består av olika delprov och övningar för att bedöma yrkeskunskap och särskilda nyckelkompetenser. Med tanke på hur många det är som söker är detta det mest rättvisa och öppna rekryteringssättet. Vi tar alltså inte emot några spontanansökningar.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej