Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cé na gráid éagsúla atá ann do rúnaithe cúnta?

Cé na gráid éagsúla atá ann do rúnaithe cúnta?

Catagóirí ceisteanna: 

• Gráid chúntóra iad gráid AST/SC1 go AST/SC6.

• Is ag grád AST/SC1 is gnách d'fhostaithe nua dul i gceann oibre.

• Maidir le hiarrthóirí ar ghrád AST/SC1 tá oideachas meánscoile agus taithí chuí, nó gairmcháilíocht ábhartha, de dhíth.

• Is ar ghrád AST/SC2 a thosaíonn fostaithe a bhfuil níos mó taithí acu (4 bliana de thaithí ar a laghad).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh