Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad innebär de olika lönegraderna för assistent-sekreterare?

Vad innebär de olika lönegraderna för assistent-sekreterare?

Frågekategorier: 

• Sekreterare är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6.

• Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1.

• För AST/SC 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant yrkeserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning.

• För AST/SC 2 ska du ha minst fyra års yrkeserfarenhet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej