ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какви са задълженията на асистент-секретарите в институциите на ЕС?

Какви са задълженията на асистент-секретарите в институциите на ЕС?

Категории въпроси: 

Асистент-секретарите обикновено изпълняват длъжности, свързани с управление на офиса и административна помощ. В техните задължения могат да влизат множество задачи, като например подготовка на документи, организация и координация на съвещания и много други, свързани с предоставяне на помощ на екипи, мениджъри или други служби в рамките на институциите на ЕС.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не