Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού/γραμματέα στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού/γραμματέα στα όργανα της ΕΕ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι γραμματείς/βοηθοί γραφείου έχουν κυρίως καθήκοντα στους τομείς της διαχείρισης γραφείου και της διοικητικής υποστήριξης. Αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως η προετοιμασία φακέλων, η υποστήριξη της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, η διαχείριση εγγράφων, καθώς και πολλά άλλα καθήκοντα που αφορούν την υποστήριξη ομάδων, διοικητικών στελεχών ή άλλων υπηρεσιών εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι