Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού-γραμματέως στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού-γραμματέως στα όργανα της ΕΕ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι βοηθοί-γραμματείς έχουν κυρίως καθήκοντα στους τομείς της διαχείρισης γραφείου και της διοικητικής υποστήριξης. Μπορούν να αναλαμβάνουν ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως η προετοιμασία φακέλων, η διοργάνωση και ο συντονισμός συνεδριάσεων, καθώς και πολλά άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με την παροχή στήριξης σε ομάδες, διοικητικά στελέχη ή άλλες υπηρεσίες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι