KKK

Home > KKK > Millised on sekretäri/kantseleitöötaja tööülesanded ELi institutsioonides?

Millised on sekretäri/kantseleitöötaja tööülesanded ELi institutsioonides?

Küsimuste kategooriad: 

Sekretäre/kantseleitöötajaid värvatakse tavaliselt büroohalduse ja haldustoega seotud ülesannete täitmiseks. Nad valmistavad ette dokumente ja toimikuid, korraldavad ja koordineerivad kohtumisi ning toetavad kõikvõimalikel viisidel töörühmade, juhtivtöötajate ja ELi institutsioonide talituste tegevust.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei