KKK

Avaleht > KKK > Millised on sekretäri/kantseleitöötaja tööülesanded ELi institutsioonides?

Millised on sekretäri/kantseleitöötaja tööülesanded ELi institutsioonides?

Küsimuste kategooriad: 

Sekretäre/kantseleitöötajaid värvatakse tavaliselt büroohalduse ja haldustoega seotud ülesannete täitmiseks. Nad võivad täita mitmesuguseid ülesandeid, nagu toimikute ettevalmistamine, osakonna tegevuse korraldamise ja koordineerimise toetamine, dokumendihaldus, ning toetada kõikvõimalikel viisidel töörühmade, juhtivtöötajate ja ELi institutsioonide talituste tegevust.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei