Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koje su zadaće asistenata tajnika u institucijama EU-a?

Koje su zadaće asistenata tajnika u institucijama EU-a?

Kategorije pitanja: 

Asistenti tajnici obično se zapošljavaju na poslovima uredskog poslovanja i poslovima administrativne podrške. Mogu obavljati širok raspon zadaća kao što su organizacija i koordinacija sastanaka i priprema dokumenata te mnoge druge zadaće u okviru pružanja administrativne podrške radnim timovima, načelnicima odjela ili drugim službama u institucijama EU-a.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne