Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koje su zadaće asistenata tajnika u institucijama EU-a?

Koje su zadaće asistenata tajnika u institucijama EU-a?

Kategorije pitanja: 

Tajnici / administrativni službenici obično se zapošljavaju na poslovima uredskog poslovanja i administrativne podrške. Mogu obavljati raznovrsne zadaće kao što su priprema dokumenata, pomoć u organiziranju i koordiniranju aktivnosti odjela, upravljanje dokumentima te mnoge druge zadaće u okviru pružanja administrativne podrške radnim timovima, načelnicima odjela ili drugim službama u institucijama EU-a.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne