Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter har en assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter har en assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej