Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter har en assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter har en assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Frågekategorier: 

Sekreterare/kontorspersonal utför i allmänhet kontorsarbete och administrativt stöd. De arbetar till exempel med att förbereda ärenden, anordna och samordna avdelningens verksamhet och hantera dokument. De hjälper också chefer och övrig personal med olika sekretariatsuppgifter.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej