Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter utför assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter utför assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Frågekategorier: 

Sekreterare anställs i allmänhet för kontorsarbete och administrativt stöd. De arbetar till exempel med att förbereda ärenden och att organisera och samordna möten. De hjälper också chefer och övrig personal med olika sekretariatsuppgifter.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej