ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какво означават различните степени на асистентите?

Какво означават различните степени на асистентите?

Категории въпроси: 

• Кариерата на асистентите обхваща степени AST 1 – AST 11.

• Новопостъпилите служители обикновено започват на степен AST 1 или AST 3.

• Кандидатите за степен AST 1 трябва да имат завършено средно образование и подходящ опит или професионална квалификация.

• Кандидатите за степен AST 3 трябва да имат завършено средно образование, съответна професионална квалификация и/или няколко години подходящ опит.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не