Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού;

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 
  • Η σταδιοδρομία ενός βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11.
  • Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται συνήθως με βαθμό AST3.
  • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 3 πρέπει να έχουν γενικά ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή/και να έχουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι