Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού (AST);

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού (AST);

Κατηγορίες ερωτήσεων: 
  • Η σταδιοδρομία ενός βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11.
  • Οι νέοι βοηθοί προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST 1 ή AST 3.
  • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή σχετική επαγγελματική κατάρτιση.
  • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 3 πρέπει να έχουν γενικά ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή/και να έχουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι