Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού;

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

• Η σταδιοδρομία ενός βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11.

• Οι νέοι βοηθοί προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST 1 ή AST 3.

• Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

• Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 3 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή/και να έχουν πολυετή επαγγελματική πείρα.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι