Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Vad innebär de olika lönegraderna för assistenter?

Vad innebär de olika lönegraderna för assistenter?

Frågekategorier: 

• Assistenter är anställda i lönegraderna AST 1 till AST 11.

• Nya assistenter börjar vanligtvis i lönegrad AST 1 eller AST 3.

• För AST 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant yrkeserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning.

• För AST 3 måste du ha gymnasieutbildning, relevant yrkesutbildning och/eller flera års relevant yrkeserfarenhet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej