ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какви са задълженията на асистентите в институциите на ЕС?

Какви са задълженията на асистентите в институциите на ЕС?

Категории въпроси: 

Асистентите обикновено имат изпълнителни и технически функции (административни, финансови, комуникационни, изследователски, разработване и прилагане на политики и др.). Те играят важна роля във вътрешното управление на институциите и по-специално в бюджетните и финансови дела, работата на персонала, компютърните системи, управлението на документи и научната лабораторна работа.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не