Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού στα όργανα της ΕΕ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι βοηθοί ασκούν κατά κανόνα εκτελεστικά και τεχνικά καθήκοντα (διοικητικά καθήκοντα, δημοσιονομικά καθήκοντα, επικοινωνία, έρευνα, χάραξη και υλοποίηση πολιτικής κ.λπ.). Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εσωτερική διαχείριση των οργάνων, κυρίως δε σε δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και θέματα προσωπικού, στην πληροφορική, τη διαχείριση εγγράφων και την επιστημονική εργαστηριακή έρευνα.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι