Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού στα όργανα της ΕΕ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι βοηθοί ασκούν κατά κανόνα εκτελεστικά και τεχνικά καθήκοντα (διοικητικά καθήκοντα, δημοσιονομικά καθήκοντα, επικοινωνία, έρευνα, χάραξη και υλοποίηση πολιτικής κ.λπ.). Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εσωτερική διαχείριση των οργάνων, και ιδίως σε δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και θέματα προσωπικού, πληροφορική, διαχείριση εγγράφων και επιστημονική εργαστηριακή έρευνα.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι