KKK

Avaleht > KKK > Millised on assistendi tööülesanded ELi institutsioonides?

Millised on assistendi tööülesanded ELi institutsioonides?

Küsimuste kategooriad: 

Assistente värvatakse tavaliselt jooksva tööga seotud ja/või tehniliste ülesannete täitmiseks (halduse, rahanduse, kommunikatsiooni, teadusuuringute, poliitikakujundamise, rakendamise jm alal). Neil on tähtis osa institutsioonide sisehalduses, eelkõige eelarve- ja finantsküsimustes, personalitöös, andmetöötluses ja dokumendihalduses, samuti ka teadusalastes laboritöödes.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei