Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cé na dualgais a bhíonn ar chúntóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Cé na dualgais a bhíonn ar chúntóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Catagóirí ceisteanna: 

Is gnách ról feidhmiúcháin agus teicniúil (riarachán, airgeadas, cumarsáid, taighde, forbairt agus cur chun feidhme beartas srl.) a bheith ag cúntóirí. Bíonn ról tábhachtach acu i mbainistíocht inmheánach na n-institiúidí, mar shampla i ngnóthaí buiséid agus airgeadais, acmhainní daonna, ríomhaireacht, bainistiú doiciméad agus obair saotharlainne.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh