Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koje su zadaće asistenata u institucijama EU-a?

Koje su zadaće asistenata u institucijama EU-a?

Kategorije pitanja: 

Asistenti se obično zapošljavaju na izvršnim i tehničkim poslovima (u području uprave, financija, komunikacija, istraživanja, pripreme i provedbe mjera itd.). Imaju važnu ulogu u unutarnjem upravljanju institucijama EU-a, posebice kada je riječ o proračunskim i financijskim pitanjima, radu osoblja, računarstvu, upravljanju dokumentima i znanstveno-laboratorijskom radu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne