Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakie są obowiązki urzędników zatrudnionych w instytucjach UE jako asystenci?

Jakie są obowiązki urzędników zatrudnionych w instytucjach UE jako asystenci?

Kategorie pytań: 

Asystenci zazwyczaj wykonują zadania praktyczne lub techniczne w obszarze administracji, finansów, komunikacji, przygotowywania analiz, opracowywania kierunków polityki i jej wdrażania itp. Pełnią oni ważną rolę w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, zwłaszcza w zakresie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie