Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakie są obowiązki urzędników mających stopień asystenta w instytucjach UE?

Jakie są obowiązki urzędników mających stopień asystenta w instytucjach UE?

Kategorie pytań: 

Asystenci zazwyczaj wykonują zadania praktyczne i techniczne (administracja, finanse, komunikacja, wyszukiwanie informacji, pomoc przy opracowywaniu kierunków polityki i w jej wdrażaniu itp.). Pełnią oni ważną rolę w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, zwłaszcza na poziomie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie