Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Aké sú úlohy asistentov v inštitúciách EÚ?

Aké sú úlohy asistentov v inštitúciách EÚ?

Kategórie otázok: 

Asistenti vykonávajú prevažne výkonné alebo technické úlohy v oblasti administratívy, finančných záležitostí, komunikácie, výskumu, prípravy politik a ich uplatňovania atď. Asistenti zohrávajú dôležitú úlohu pri vnútornom riadení inštitúcií, najmä v rozpočtových, finančných a personálnych otázkach, v oblasti výpočtovej techniky, pri správe dokumentov a vedeckej práci v laboratóriách.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie