Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter utför assistenter i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter utför assistenter i EU-institutionerna?

Frågekategorier: 

Assistenter har i regel en administrativ och teknisk funktion (administration, ekonomi, kommunikation, forskning, policyarbete m.m.). De spelar en viktig roll i EU-institutionernas interna förvaltning och sysslar bland annat med budget och ekonomi, personalfrågor, it, dokumenthantering och laboratoriearbete.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej