Časté otázky

Home > Časté dotazy > Jaké úkoly má v orgánech EU administrátor?

Jaké úkoly má v orgánech EU administrátor?

Kategorie otázek: 

Administrátoři obecně podporují činitele s rozhodovací pravomocí při plnění
úkolů jejich orgánu, instituce či subjektu. Absolventi zahajují profesní dráhu administrátora v orgánech EU na stupni AD 5. Administrátoři zaměstnaní na tomto stupni mohou v orgánech EU – pod dohledem – vykonávat tři hlavní typy činností: koncipování politik, jejich praktické provádění a řízení zdrojů.

Hlavní úkoly (mohou se lišit podle toho, o jaký orgán či instituci jde) jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení.

Praktické informace o pozici stálých úředníků uvádíme na naších internetových stránkách.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne