Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου στα όργανα της ΕΕ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Σε γενικές γραμμές, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον να βοηθούν τους υπεύθυνους για λήψη αποφάσεων να εκπληρώνουν την
αποστολή του οργάνου ή οργανισμού τους. Ο βαθμός AD 5 είναι ο βαθμός στον οποίον οι πτυχιούχοι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά όργανα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στον βαθμό αυτόν μπορούν να αναλαμβάνουν, υπό επιτήρηση, τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα: διαμόρφωση πολιτικής, εκτέλεση έργου και διαχείριση πόρων.

Τα προβλεπόμενα βασικά καθήκοντα, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν από το ένα θεσμικό όργανο στο άλλο, απαριθμούνται στην προκήρυξη του διαγωνισμού

Μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στον ιστότοπό μας, όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι