KKK

Home > KKK > Millised on administraatori tööülesanded ELi institutsioonides?

Millised on administraatori tööülesanded ELi institutsioonides?

Küsimuste kategooriad: 

Administraatorite ülesanne on toetada otsuste tegijaid
nende institutsiooni või asutuse tegevuseesmärkide rakendamisel. AD 5 on palgaaste, millelt kõrgkooli lõpetanud alustavad Euroopa Liidu institutsioonides administraatori karjääri. Sellele palgaastmele tööle võetud administraatorid täidavad ELi institutsioonides järelevalve all kolme peamist liiki ametiülesandeid: poliitika kujundamine, praktiline rakendamine ja ressursside juhtimine.

Peamised ametiülesanded, mis võivad institutsiooniti erineda, on loetletud konkursiteates.

Võite ka tutvuda meie veebisaidiga, kust leiate kasulikku teavet alalise ametniku kategooria kohta.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei