Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cé na dualgais atá ag Riarthóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Cé na dualgais atá ag Riarthóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Catagóirí ceisteanna: 

Is é an ról ginearálta atá ag riarthóirí cuidiú le lucht déanta cinntí misean
a n‑institiúide nó a gcomhlachta a chomhlíonadh. Is é AD 5 an grád ag a dtosaíonn céimithe a ngairmréim mar riarthóirí in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Tá trí phríomhchineál oibre sna hinstitiúidí is féidir a dhéanfaidh riarthóirí a earcaítear ag an ngrád sin, agus iad faoi mhaoirseacht: ceapadh beartas, seachadadh oibríochtúil agus bainistiú acmhainní.

Tá liosta de na príomhdhualgais, is féidir a bheith éagsúil ó institiúid go chéile, san Fhógra Comórtais.

Lena chois sin, is féidir féachaint ar ár suíomh gréasáin chun teacht ar eolas úsáideach faoi oifigigh bhuana.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh