Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Koje su zadaće administratora u institucijama EU-a?

Koje su zadaće administratora u institucijama EU-a?

Kategorije pitanja: 

Općenito, zadaća je administratora pomagati donositeljima odluka u ispunjavanju
misije njihove institucije ili tijela. AD5 je razred u kojem osobe sa sveučilišnom diplomom započinju karijeru kao administratori u europskim institucijama. Administratori zaposleni u ovom razredu obavljaju, pod nadzorom, sljedeće tri glavne vrste poslova u institucijama: oblikovanje politike, operativna provedba i upravljanje resursima.

Glavne zadaće, koje se mogu razlikovati od institucije do institucije, navedene su u Obavijesti o natječaju.

Na našem web-mjestu možete pronaći korisne informacije o stalno zaposlenom osoblju.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne