Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Jakie są obowiązki urzędników mających stopień administratora w instytucjach UE?

Jakie są obowiązki urzędników mających stopień administratora w instytucjach UE?

Kategorie pytań: 

Rola administratorów polega ogólnie na wspieraniu decydentów w realizacji zadań instytucji lub organu, dla której lub dla którego pracują. Grupa zaszeregowania AD 5 to poziom, na którym większość absolwentów uczelni wyższych rozpoczyna karierę jako administratorzy w instytucjach europejskich. Administratorzy zatrudnieni w tej grupie zaszeregowania mogą podjąć, pod nadzorem, trzy główne rodzaje pracy w instytucjach: opracowywanie strategii politycznych, zapewnianie ich realizacji oraz zarządzanie zasobami.

Podstawowe zadania, które mogą się różnić w przypadku poszczególnych instytucji, są wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje na temat pracy w charakterze urzędnika zatrudnionego bezterminowo można znaleźć także na naszej stronie internetowej.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie