Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter har en handläggare i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter har en handläggare i EU-institutionerna?

Frågekategorier: 

Handläggarnas allmänna roll är att bistå beslutsfattarna när de utför institutionens eller organets uppdrag. Högskoleutbildade inleder sin karriär som handläggare i EU-institutionerna i lönegrad AD 5. Handläggare som anställs i den här lönegraden kan med handledning utföra tre typer av arbetsuppgifter: utformning av politiken, praktiskt genomförande och resursförvaltning.

I meddelandet om uttagningsprov anges huvuduppgifterna, som kan variera från en institution till en annan.

Du kan också besöka vår webbplats där du kan läsa mer om fast anställda tjänstemän.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej