Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > EPSO account > Cad is cuntas EPSO ann?

Cad is cuntas EPSO ann?

Catagóirí ceisteanna: 

Is éard is cuntas EPSO ann taifead leictreonach de do shonraí pearsanta agus de na hiarratais uile a rinne tú ar phróiseas roghnúcháin EPSO. Tá nasc díreach chun cuntas EPSO a chruthú nó chun logáil isteach ar gach leathanach de shuíomh gréasáin EPSO.

Lena chois sin, úsáideann EPSO an cuntas sin chun teachtaireachtaí a chur chuig iarrthóirí. Dá bhrí sin, ba cheart duit féachaint ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad. 

Sula ndéanfaidh tú iarratas, iarrfar ort cuntas EPSO a chruthú, mura bhfuil ceann agat cheana.

Ní féidir ach aon chuntas EPSO amháin a bheith agat agus ba cheart duit é a úsáid le haghaidh na bpróiseas roghnúcháin uile.

Chun do chuntas a chruthú, níl le déanamh ach cliceáil ar an nasc "Create your EPSO Account" agus an t‑eolas is gá a chur isteach. Tá míniú cuimsitheach ar an gcaoi le do chuntas a chruthú agus leis an bhfoirm iarratais ar líne a líonadh isteach le fáil sa treoirleabhar clárúcháin.

Ní mór do shonraí pearsanta agus na sonraí i ndáil le rochtain ar do chuntas EPSO a choinneáil cothrom le dáta i gcónaí.

Má fhaigheann EPSO amach ag aon chéim den phróiseas gur chruthaigh tú níos mó na aon chuntas amháin, is féidir go ndícháileofar thú (féach roinn 2.1.1 de na Rialacha Ginearálta maidir le comórtais oscailte).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh