Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad is cuntas EPSO ann?

Cad is cuntas EPSO ann?

Catagóirí ceisteanna: 

Is éard is cuntas EPSO ann taifead leictreonach de do shonraí pearsanta agus de na hiarratais uile a rinne tú ar phróiseas roghnúcháin EPSO. Tá nasc díreach chun cuntas EPSO a chruthú nó chun logáil isteach i do chuntas ar gach leathanach de shuíomh gréasáin EPSO. Suíomh gréasáin EPSO.

Lena chois sin, úsáideann EPSO an cuntas sin chun teachtaireachtaí a chur chuig iarrthóirí. Dá bhrí sin, ba cheart duit féachaint ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad. 

Sula ndéanfaidh tú iarratas, iarrfar ort cuntas EPSO a chruthú, mura bhfuil ceann agat cheana.

Ní ceadmhach ach aon chuntas EPSO amháin a bheith agat agus ba cheart duit é a úsáid le haghaidh na bpróiseas roghnúcháin uile. Tá cosc ar níos mó ná aon chuntas amháin EPSO a bheith agat agus is féidir thú a dhícháiliú ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin má tá níos mó ná cuntas amháin agat. Déan teagmháil linn má tá amhras ort faoin gceist seo.

Chun do chuntas a chruthú, níl le déanamh ach cliceáil ar an nasc "Create your EPSO Account" agus an t-eolas is gá a chur isteach. Tá míniú cuimsitheach ar an gcaoi le do chuntas a chruthú agus leis an bhfoirm iarratais ar líne a líonadh isteach le fáil sa treoirleabhar clárúcháin.

Ní mór do chuid sonraí pearsanta agus na sonraí i ndáil le rochtain ar do chuntas EPSO a choinneáil cothrom le dáta i gcónaí.

Má fhaigheann EPSO amach ag aon chéim den phróiseas gur chruthaigh tú níos mó na aon chuntas amháin, is féidir go ndícháileofar thú (féach roinn 2.1.1 de na  Rialacha Ginearálta maidir le comórtais oscailte).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh