Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Što je EPSO račun?

Što je EPSO račun?

EPSO račun elektronička je evidencija vaših osobnih podataka i svih prijava za postupke odabira EPSO-a. Izravna poveznica na otvaranje EPSO računa odnosno na prijavu na EPSO račun dostupna je na svim stranicama web-mjesta EPSO-a.

EPSO na taj račun šalje poruke kandidatima. Stoga biste barem dvaput tjedno trebali provjeravati svoj EPSO račun. 

Prije podnošenja prijave aplikacija će vas podsjetiti da morate otvoriti EPSO račun ako ga još nemate.

Možete imati samo jedan EPSO račun kojim biste se trebali koristiti za sve postupke odabira. Strogo je zabranjeno imati više od jednog EPSO računa i zbog toga možete u svakoj fazi biti isključeni iz postupka odabira. Obratite nam se ako imate pitanja.

Za otvaranje računa jednostavno kliknite na poveznicu „Otvorite svoj EPSO račun” i unesite sve potrebne podatke. Detaljne upute o otvaranju računa i ispunjavanju obrasca za elektroničku prijavu nalaze se u vodiču za elektroničku prijavu.

Vaši osobni podaci i podaci o pristupu EPSO računu moraju uvijek biti ažurirani.

Ako EPSO u bilo kojoj fazi postupka otkrije da ste otvorili više od jednog računa, možete biti isključeni (vidjeti odjeljak 2.1.2. Općih pravila otvorenih natječaja).

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne