Najczęściej zadawane pytania

Czym jest konto EPSO?

Kategorie pytań: 

Konto EPSO konto online, na którym są zapisane Twoje dane osobowe i wszystkie zgłoszenia dotyczące udziału w procedurach rekrutacyjnych EPSO. Link do strony, na której można zalogować się na swoje konto EPSO, jest dostępny na wszystkich stronach portalu EPSO.

Za pomocą tego konta EPSO wysyła także wiadomości do kandydatów. Powinno się zatem sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu. 

Jeśli nie masz konta EPSO, przed zgłoszeniem swojej kandydatury zostaniesz poproszony o jego utworzenie.

Możesz utworzyć tylko jedno konto EPSO. Będziesz mógł z niego korzystać w przypadku wszystkich procedur naboru, w których będziesz brać udział.

Aby utworzyć konto, wystarczy kliknąć na przycisk „Utwórz konto EPSO” i podać wszystkie wymagane dane. Więcej informacji na temat tego, jak utworzyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy online, można znaleźć w podręczniku zgłaszania kandydatur online.

Twoje dane osobowe oraz dane umożliwiające dostęp do Twojego konta EPSO muszą zawsze być aktualne.

Jeżeli na którymkolwiek etapie procedury EPSO odkryje, że kandydat utworzył więcej niż jedno konto, może on zostać wykluczony (zob. pkt 2.1.2 Przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych).

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie