Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czym jest konto EPSO?

Czym jest konto EPSO?

Konto EPSO to konto online, na którym są zapisane Twoje dane osobowe i wszystkie zgłoszenia do udziału w procedurach rekrutacyjnych EPSO. Link do strony, na której można zalogować się na swoje konto EPSO, jest dostępny na wszystkich stronach portalu EPSO.

Za pomocą tego konta EPSO wysyła także wiadomości do kandydatów. Powinno się zatem sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu. 

Jeśli nie masz konta EPSO, przed zgłoszeniem swojej kandydatury zostaniesz poproszony o jego utworzenie.

Możesz utworzyć tylko jedno konto EPSO. Będziesz mógł z niego korzystać w przypadku wszystkich procedur naboru, w których będziesz brać udział. Surowo zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta EPSO. Za posiadane więcej niż jednego konta możesz zostać wykluczony na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Aby utworzyć konto, wystarczy kliknąć na przycisk „Utwórz konto EPSO” i podać wszystkie wymagane dane. Więcej informacji na temat tego, jak utworzyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy online, można znaleźć w podręczniku zgłaszania kandydatur online.

Twoje dane osobowe oraz dane umożliwiające dostęp do Twojego konta EPSO muszą zawsze być aktualne.

Jeżeli na którymkolwiek etapie procedury EPSO odkryje, że kandydat utworzył więcej niż jedno konto, może on zostać wykluczony (zob. pkt 2.1.2 Przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych).

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie