Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo je používateľské konto EPSO?

Čo je používateľské konto EPSO?

Používateľské konto EPSO je elektronický záznam vašich osobných údajov a všetkých prihlášok na výberové konania EPSO. Priamy odkaz na vytvorenie vášho používateľského konta EPSO alebo prihlásenie sa naň nájdete na všetkých stránkach webového sídla EPSO..

Úrad EPSO ho používa aj na zasielanie správ uchádzačom. Preto by ste si mali kontrolovať používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň. 

Pred tým, ako sa prihlásite, budete vyzvaný, aby ste si vytvorili používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte.

Môžete mať len jedno používateľské konto EPSO, ktoré by ste mali používať pre všetky výberové konania. Je prísne zakázané mať viac než jedno používateľské konto EPSO. Ak by ste si vytvorili viac kont, môžete byť v ktorejkoľvek fáze výberového konania vylúčený. V prípade nejasností sa na nás obráťte.

Na vytvorenie konta jednoducho kliknite na odkaz „Vytvoriť používateľské konto EPSO“ a vyplňte všetky požadované informácie. Komplexná pomoc pre vytvorenie konta a vyplnenie online prihlasovacieho formulára je k dispozícii v príručke pre online registráciu..

Vaše osobné údaje a prístupové údaje k vášmu používateľskému kontu EPSO musia byť vždy aktualizované.

Ak sa v ktoromkoľvek štádiu výberového konania zistí, že ste si vytvorili viac než jedno konto, môžete byť z konania vylúčený (pozri oddiel 2.1.2 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania)).

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie