Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Πού θα εργαστώ αν προσληφθώ;

Πού θα εργαστώ αν προσληφθώ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αν επιτύχετε, μπορείτε να προσληφθείτε σε ένα θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Λουξεμβούργο. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε και την προκήρυξη διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα ακόλουθα όργανα έχουν τις δικές τους διαδικασίες επιλογής:

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι