ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как институциите наемат на работа от списъците на EPSO?

Как институциите наемат на работа от списъците на EPSO?

Категории въпроси: 

Когато се появят възможности за работа, институциите проверяват профилите на успешните кандидати, за да открият тези, които най-добре отговарят на нуждите им (например по отношение на образование, професионален опит и езикови умения).

Институциите могат също така да решат да публикуват свободните работни места за успешните кандидати от съответните процедури за подбор чрез техните EPSO профили.

Институциите могат да се свържат с успешните кандидати за интервю и, в зависимост от резултата, да им отправят официално предложение за работа. По практически съображения може да е необходимо кандидатите също така да преминат медицински преглед, преди да бъде взето решение за тяхното назначаване.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не