ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как институциите наемат на работа от списъците на EPSO?

Как институциите наемат на работа от списъците на EPSO?

Категории въпроси: 

Когато се появят възможности за работа, институциите проверяват профилите на успешните кандидати, за да открият тези, които най-добре отговарят на нуждите им (например по отношение на образование, професионален опит и езикови умения).

Институциите могат също така да решат да публикуват свободните работни места за успешните кандидати от съответните процедури за подбор.

Институциите могат да се свържат с успешните кандидати за интервю и, в зависимост от неговия резултат, да им направят официално предложение за работа. По практически съображения кандидатите може също така да преминат медицински преглед, преди да бъде взето решение за тяхното назначаване.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не