Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Πώς τα όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό από τους καταλόγους της EPSO;

Πώς τα όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό από τους καταλόγους της EPSO;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Μόλις ανακύψει ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τα όργανα ελέγχουν τα προσόντα των επιτυχόντων για να εντοπίσουν εκείνους που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική πείρα και τις γλωσσικές δεξιότητες).

Τα όργανα μπορούν επίσης να επιλέξουν να γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στους επιτυχόντες υποψηφίους των σχετικών διαδικασιών επιλογής.

Μπορούν ακόμα να έλθουν σε επαφή με τους επιτυχόντες υποψηφίους για να έχουν μια συνέντευξη μαζί τους και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να προβούν σε επίσημη προσφορά εργασίας. Για πρακτικούς λόγους, οι υποψήφιοι ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση πριν από οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι