Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Conas a roghnaíonn na hinstitúidí daoine ó na painéil?

Conas a roghnaíonn na hinstitúidí daoine ó na painéil?

Catagóirí ceisteanna: 

De réir mar a bhíonn folúntais acu, cíorann na hinstitiúidí próifílí na hiarrthóirí ar éirigh leo chun teacht ar na daoine sin is mó a oireann dá bhfuil á lorg acu (i dtéarmaí oideachais, taithí oibre agus scileanna teanga).

Ina theannta, is féidir leis na hinstitiúidí na folúntais atá ar fáil a chur in iúl do na hiarrthóirí sin ar éirigh leo sna próisis roghnúcháin i gceist.

Féadfaidh na hinstitiúidí cuireadh chun agallaimh a thabhairt do na hiarrthóirí ar éirigh leo agus, ag brath ar an agallamh sin, féadfaidh siad post a thairiscint dóibh. Ar chúiseanna praiticiúla, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar iarrthóirí dul faoi scrúdú leighis sula ndéanfar an cinneadh deiridh maidir leis an bpoist a thairiscint dóibh. 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh